Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Ryhmät

Luotsitytöissä on viikkotoimintaa kolmessa ikäkaudessa (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) ja kuukausittaisia kokoontumisia samoajaikäkaudessa sekä alle kouluikäisille lähiaikuisen kanssa tarkoitetussa perhepartiossa. Vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat omiin tapahtumiinsa ja tarvittaessa, ja lippukunnan johtajistotapahtumat ovatkin tarkoitettuja kaikille vaeltaja- ja aikuisikäisille sekä sitä nuoremmille pesteissä toimiville samoajille.

Ryhmät ovat kokoontuneet Lauttasaaren kirkolla sijainneella kololla jo vuodesta 1958 saakka. Kirkon peruskorjauksen aikana 2020-2022 lippukunta kokoontui väliaikaisesti Lauttasaaren Pohjoiskaarella.

Jokaisella kerralla kannattaa varautua säänmukaisin vaattein, sillä toimintaa on viikoittain myös ulkona. Muista mahdollisista tarpeellisista varusteista saa lisätietoa oman ryhmän johtajalta. Partiohuivia käytetään kaikissa partioon liittyvissä kokoontumisissa ja tapahtumissa. Ohjeet huivin hankkimiseksi löydät täältä.

Ryhmiä johtavat vapaaehtoiset yli 15-vuotiaat partiolaiset, jotka ovat käyneet ryhmänjohtamiseen ja ikäkauden ohjelmaan liittyviä koulutuksia.

Ryhmien ollessa täynnä, niihin voi ilmoittautua jonoon.

Sudenpennut (1-3-luokkalaiset)

1. vuoden sudenpennut // Vauhtitassut Ella, Maija
ja vaeltajat
Ma 17:30-18:30 Ryhmä täynnä
2. vuoden sudenpennut // Pikkutassut Ansu, Jutta
ja Noora Q.
Ti 18:00-19:15 Ryhmä täynnä
3. vuoden sudenpennut // Luontotassut Emma L., Anu,
Noora H. ja Alisa
To 18:00-19:15 Ryhmä täynnä

 

Sudenpentuikäkaudesta vastaavana akelana toimii Emma L.

 

Seikkailijat (4-5-luokkalaiset)

1. vuoden seikkailijat // Piikkipossut Heta K., Karoliina,
Hilla ja Laura
 Ma 18:00-19:30 Ryhmä täynnä
1. vuoden seikkailijat // Siilit Venla, Jenna,
Heta H. ja Sofia
 Ma 18:00-19:30 Ryhmä täynnä
2. vuoden seikkailijat // Vihreät kävyt Viivi, Olivia ja Iris To 17:30-19:00 Ryhmä täynnä

 

Seikkailijaikäkaudesta vastaavana sampona toimii Marjukka.

 

Tarpojat (6-8-luokkalaiset)

1. vuoden tarpojat // Uusi vartio Linda, Taika,
Meri, Emilia
Ke 18:00-19:30 Ryhmässä tilaa
2. vuoden tarpojat // tölzyt Aada ja Saaga Ke 17:30-19:00 Ryhmässä tilaa
3. vuoden tarpojat // Tuhopolttajat Katariina Ma 18:30-20:00 Ryhmässä tilaa

 

Tarpojaikäkaudesta vastaavina luotseina toimivat Katri ja Heli.

Samoajat (15-17v.) ja vaeltajat (18-22v.)

Lippukunnassamme toimii samoajavartio JWolf, joka kokoontuu keskiviikkoisin klo 20-21. Samoajaikäkaudesta vastaavana luotsina toimii Katri.

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle.

Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat partiolaiset tapaavat säännöllisen epäsäännöllisesti ja retkeilevät, rentoutuvat ja pitävät yhdessä hauskaa. Luotsitytöissä ei ole tällä hetkellä erillistä vaeltajavartiota, mutta vaeltajaikäiset tekevät satunnaisesti omia retkiä ja vaelluksia. Vaeltajilta puuttuu oma luotsi. Olisiko tässä sinulle sopiva partiopesti?

Samoajat ja vaeltajat toimivat lippukunnassa ryhmien johtajina tai muissa pesteissä.

Perhepartiolaisia

Perhepartio

Lippukunnassamme on vuoden 2019 aikana käynnistetty perhepartiotoimintaa. Luotsityttöjen perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille perheineen sukupuolesta riippumatta. Ajatuksena perhepartiossa on, että jokaisella lapsella on mukana oma aikuinen, mutta aikuisella voi olla mukanaan useampi lapsi. Kouluikäiset voivat osallistua oman ikäkautensa mukaiseen partiotoimintaan muissa ryhmissämme (tai veljeslippukunnassamme Lauttapartiossa).

Perhepartioryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa omiin tapaamisiin, joissa on perheen pienimmillekin sopivaa partio-ohjelmaa, minkä lisäksi perhepartiolaiset ovat osallistuneet osaan lippukunnan yhteisistä tapahtumista, retkistä ja leireistä. Lisätietoa toiminnasta saat facebookin Perhepartio Lauttasaari -ryhmästä (facebook.com/groups/PerhepartioLauttasaari/). Merikurret-perhepartioryhmä kokoontuu pääasiassa kerran kuukaudessa.

Perhepartioryhmää johtavat Anni ja Maria T., ja ikäkauden tukena toimii aikuisluotsi.

Aikuisryhmä retkellä

Aikuiset (yli 23v.)

Lippukunnassamme toimii paljon yli 23-vuotiaita partiolaisia erilaisissa pesteissä niin ryhmien johdossa kuin lippukunnan hallinnossa ja tapahtumien järjestämisessä sekä muissa partio-organisaatioissa kuten Pääkaupunkiseudun partiolaisissa ja Suomen partiolaisissa. Aikuiset järjestävät yhdessä itselleen myös omaa toimintaa kuten laavuretkiä pari kertaa vuodessa, käyvät partiotaitokisoissa ja osallistuvat koko johtajistolle tarkoitettuihin tapahtumiin. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä aikuisluotseihin tai lippukunnanjohtajaan.

Aikuisten tukena lippukunnassa toimivat aikuisluotsit.