Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Pestejä

Partiotoiminta pyörii vapaaehtoisten voimin. Lippukunnassamme on avoinna erilaisia ja eri kokoisia pestejä tekemisestä kiinnostuneille yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Pesteihin voi hakeutua lippukunnan jäsenet sekä uudet jäsenet. Mukaan toimintaan voi tulla myös ilman aiempaa partiokokemusta. Toiminnan tekeminen on meille kaikille harrastus, joka sisältää pestiin liittyvän vastuun lisäksi oikeuden tukeen sekä lippukunnan johtajistolle tarkoitettuja tapaamisia, retkiä ja muita kiittämiseen tähtääviä tapahtumia. Kurkkaa pestikuvauksia alta tai ota yhteyttä lippukunnan pestijohtajaan.

Lippukunnan arkea pyörittävät ja partiokasvatuksesta vastaavat ikäkausien viikkotoiminnan johtajat ikäkausikohtaisten aikuisten tukiensa kanssa.

Viikkotoiminta on lippukunnan sydän, ja se on myös luonnollinen keino muualta tulevalle tulla osaksi lippukuntaa. Pestejä täytetään yleensä toimintavuoden alkuun mennessä loppukesällä, mutta useimmat ryhmistä tarvitsevat apukäsiä myös toimintavuoden aikana.

Akela

Akela toimii sudenpentulauman (7-9v) johtajana yhdessä muiden akeloiden kanssa. Luotsitytöissä yhdellä laumalla on aina vähintään kaksi akelaa, joskus jopa kolme tai neljäkin, joiden kanssa on helppoa sumplia vuorot tai jakaa suuria laumoja pienempiin kokousten ajaksi. Sudenpentuikäkausi kestää kolme vuotta ja toivomus olisi, että pestiin pystyisi sitoutumaan koko ajaksi.

Sudenpentujen ikäkausivastaava

Sudenpentujen ikäkausivastaava toimii akeloiden (7-9-vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä lippukunnan ohjelmajohtajan ja akeloiden välillä. Pesti voi olla myös vastaavan akelan pesti, jolloin ikäkausivastaavana toimii yksi lippukunnan akeloista. Pestin suositeltu kesto on 2 vuotta.

Sampo

Sampo toimii seikkailijajoukkueen (10-12v) johtajana yhdessä muiden sampojen kanssa. Luotsitytöissä yhdellä joukkueella on vähintään kaksi sampoa, joskus jopa kolme tai neljäkin, joiden kanssa on helppoa sumplia vuorot tai jakaa suuria joukkueita pienemmiksi vartioiksi kokousten aikana. Sammon apuna voi toimia myös nuorempia johtajia. Seikkailijaikäkausi kestää Luotsitytöissä kaksi vuotta, ja toivomus olisi, että pestiin pystyisi sitoutumaan koko ajaksi.

Seikkailijoiden ikäkausivastaava

Seikkailijoiden ikäkausivastaava toimii sampojen (10-12-vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä lippukunnan ohjelmajohtajan ja sampojen välillä. Pesti voi olla myös vastaavan sammon pesti, jolloin ikäkausivastaavana toimii yksi lippukunnan sammoista. Pestin suositeltu kesto on 2 vuotta.

Tarpojavartionjohtaja

Tarpojavartionjohtaja toimii tarpojavartion (12-15v) johtajana joko yksin tai yhdessä vj-parinsa kanssa. Luotsitytöissä jokaisella vartiolla on yleesä vähintään kaksi vj:tä sekä aikuinen tarpojaluotsi tukenaan. Pesti sopii myös ryhmänohjaajakoulutusta käyvälle samoajalle kurssiin kuuluvaksi johtamisharjoituspestiksi. Tarpojaikäkausi kestää Luotsitytöissä kolme vuotta, ja toivomus olisi, että pestiin pystyisi sitoutumaan koko ajaksi.

Tarpojaluotsi

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita nuoria, joiden viikkotoiminnasta vastaa yleensä samoajaikäinen (15-17-vuotias) vartionjohtaja yksin tai parinsa kanssa. Tarpojaluotsi on yleensä yli 18-vuotias vaeltaja tai aikuinen, joka tukee ryhmän vartionjohtajan toimintaa ja toiminnan suunnittelua. Pestin suositeltu kesto on 2-3 vuotta.

Samoajaluotsi

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita nuoria, jotka vastaavat yleensä itse omasta viikkotoiminnastaan. Samoajavartiota johtaa samoajien keskuudestaan valitsema vartionjohtaja (voi vaihdella puolivuosittainkin). Samoajaluotsi ei ole samoajien vartionjohtaja vaan aikuinen, jota samoajat tarvitsevat kasvunsa tueksi. Luotsin tärkein tehtävä on varmistaa, että toimintasuunnitelma on tehtynä ja tarvittava tuki toimintaan on mietittynä. Pestin suositeltu kesto on 2-3 vuotta. Samoajaikäkausi kestää kolme vuotta.

Vaeltajaluotsi

Vaeltajat ovat aikuisuuden kynnyksellä olevia 18-22-vuotiaita nuoria aikuisia. Vaeltajaohjelma on luonteeltaan yksilöllinen noin viisi vuotta kestävä partio-ohjelma, joka kulkee vaeltajan mukana elämän muutoksissa. Vaeltajaluotsi on yli 22-vuotias aikuinen, joka on vaeltajan tärkeä ja henkilökohtainen tuki ja esikuva vaeltajaohjelman aikana. Luotsilla voi olla samanaikaisesti useampia luotsattavia, mutta tuen tulisi olla jokaiselle henkilökohtaista hänen oma tilanteensa ja tavoitteensa huomioiden. Pestin suositeltu kesto on vähintään kaksi vuotta.

Aikuisluotsi

Kaikki yli 22-vuotiaat ovat partiossa aikuisia. Aikuisten tärkein tehtävä on mahdollistaa partiotoiminta nuorille eli toimia erilaisissa vapaaehtoispesteissä, mutta aikuisilla on oikeus myös omaan toimintaan partiossa. Aikuisluotsin keskeisimpinä tehtävinä on vastata lippukunnan matalan kynnyksen aikuistoiminnan järjestämisestä (esim. puolivuosittaiset retket, nuotiokahvit, ...) sekä ottaa vastaan ja perehdyttää lippukuntaan tulevia uusia aikuisia (tai organisoida uusien aikuisten tuutorointia). Aikuisluotsi voi olla myös mukana organisoimassa aikuisten rekrytointia lippukuntaan. Aikuisluotsi voi toimia myös perhepartio-ohjaajien tukena ja yhteydenpitäjänä, jos pestiä ei ole osoitettu muulle taholle.
Aikuisluotsi toimii yhdessä lippukunnan vapaaehtoisresursseista vastaavan pestijohtajan sekä lippukunnanjohtajan kanssa. Pestin vastuut ja tavoitteet kannattaa sopia aina vuodeksi kerrallaan lippukunnan kokonaistilanne huomioiden. Pestin suositeltu kesto on kaksi vuotta.

Lippukunnan johtokolmikko ja valmentajat Supersemmassa

Lippukunnan hallituksen muodostavat pestit, jotka täytetään lippukunnan syyskokouksessa aina seuraavalle kalenterivuodelle.

Useimpia pestejä suositellaan tehtäväksi aina kaksi vuotta peräkkäin, jotta ensimmäisen vuoden aikana opittua on mahdollista kehittää toisen vuoden aikana.

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja on lippukunnan sydän, aivot ja omatunto.

Haluatko huolehtia suuresta kokonaiskuvasta ja lippukunnan toiminnan jatkuvuudesta?
Lippukunnanjohtaja tuntee lippukunnan toimintatavat, johtajiston ja muut jäsenet ja haluaa palvella sitä. Lippukunnanjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Koulutusvaatimuksena on PJ-peruskoulutus.

Lippukunnanjohtaja kutsuu hallituksen koolle, valmistelee kokoukset ja toimii kokousten puheenjohtajana. Tässä roolissa pääset vastaamaan lippukunnan sisäisestä viestinnästä, huolehtimaan talouden sujuvuudesta yhdessä taloudenhoitajan kanssa sekä muista hallinnollisista asioista. Lippukunnanjohtaja pääsee johtamaan koko lippukuntaa osaltaan yhdessä johtokolmikon kanssa innostaen ja tukien. Lippukunnanjohtajana pestaan hallituksen muut jäsenet.

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Lippukunnanjohtajan pestin suositeltu kesto on kaksi vuotta.

Pestijohtaja

Pestijohtaja on kuin Muumimamman lämmin halaus.

Onko johtajien hyvinvointi ja avoimen ilmapiirin edistäminen lähellä sydäntäsi? Haluatko päästä toteuttamaan villeimmät johtajahuoltoideasi? Oletko valmis selvittämään mikä on ilmoporras ja mistä tapahtumakalenteri löytyy?

Pestijohtaja huolehtii siitä, että Luotsitytöissä on hyvä olla ja tehdä vapaaehtoistyötä. Pestijohtaja tutustuu partion pesti- ja koulutusjärjestelmään ja kannustaa Luotsityttöjä kehittämään itseään.

Lippukunnan johtamisen teemat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: lippukunnan, ihmisten ja partio-ohjelman toteutumisen johtamiseen. Eli lippukunnanjohtajalle, pestijohtajalle ja ohjelmajohtajalle. Osana johtokolmikkoa pestijohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä lippukunnajohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa.

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Pestijohtajan suositeltu pestin kesto on kaksi vuotta.

Ohjelmajohtaja

Johtaa yhteistyön ja partio-ohjelman toteutumista lippukunnassa.

Tunnetko partio-ohjelman kuin omat taskusi, sykkiikö sydämesi partion kasvatustavoitteille tai näetkö unta partiomenetelmästä? Tai tunnetko vasta hiljalleen syttyvää innostusta näitä kohtaan? Jos tunnistit itsesi jostain edellä mainitusta, lähde seuraavaksi Luotsityttöjen ohjelmajohtajaksi!

Pestissä pääset tukemaan partio-ohjelman toteutumista lippukunnassa ja ikäkausissa, suunnittelemaan lippukunnan toimintakalenteria, toteuttamaan yhteisiä tapahtumia, retkiä ja leirejä, osallistumaan aluetapaamisiin sekä toimimaan yhdessä ikäkausivastaavien, luotsien, hallituksen ja erityisesti muun johtokolmikon kanssa.

Tukena ja apuna sinulla on muu johtokolmikko, hallitus sekä aluevalmentajat.

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Ohjelmajohtajan pestin suositeltu kesto on kaksi vuotta.

Sihteeri

Sihteeri on lippukunnan arkisto ja aivot.

Haluatko päästä pienellä panoksella mukaan lippukunnan hallituksen toimintaan? Sihteerin pesti voisi olla sinun juttusi! Pestissä pääset kurkkaamaan aitiopaikalta lippukunnan päätöksentekoon ilman suurta vastuuta. Sihteerin tehtäviin kuuluu hallituksen kokouksiin osallistuminen ja niiden pöytäkirjojen kirjoittaminen sekä erinäiset juoksevat asiat. Helppo nakki siis sinulle, joka haluat kokeilla uutta ja erinomaisen työelämässäkin merkittävän CV-merkinnän!

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Sihteerin pestin suositeltu kesto on kaksi vuotta.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan toiminta mahdollistaa lippukunnan toiminnan.

Kiinnostaisiko sinua nähdä lähempää, mitä lippukunnan rahavirroissa tapahtuu? Oletko (salaa) aina pitänyt lukujen pyörittelystä? Taloudenhoitajana pääset tärkeään rooliin hoitamaan lippukunnan rahaliikennettä ja tarkkailemaan taloustilannetta. Tässä pestissä hoidat muun muassa laskujen maksamisen, tiedotat hallitukselle sekä muille talousasioista ja olet mukana pohtimassa talouteen liittyviä kysymyksiä.

Taloudenhoitaja laatii yhdessä hallituksen kanssa vuosittain lippukunnan budjetin. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ei tarvitse murehtia yksin, sillä siinä apuna on ihana kirjanpitäjämme Maija❣️

Pestiin saa tukea lippukunnasta, kirjanpitäjältä sekä piiristä. Kouluttautuminen talousasioissa niin piirin, SP:n kuin muutakin kautta on kannustettavaa ja hyödyllistä! Taloudenhoitajan pestiin olisi hyvä sitoutua pidemmäksi aikaa kuin vuodeksi.

Viestintävastaava hallitukseen

Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen tekee luotsityttötoiminnasta näkyvää ja kaunista.

Luotsityttöjen hallitukseen avautuu tänä syksynä uusi pesti!  Pysyykö sinulla kynä (tai näppis) hallussa, nautit kauniista visuaalisista kokoonpanoista ja haluat kertoa ulospäin meidän toiminnasta? Viestintävastaavan pestiin kuuluu ensisijaisesti lippukunnan ulkoisesta viestinnästä vastaaminen yhdessä vuodenvaihteessa koottavan viestinnän tiimin kanssa. Ulkoista viestintää on esimerkiksi somekanavat ja nettisivut sekä Kummeli-uutiskirje. Pesti on hallituspesti, jotta viestintävastaavalla on aina ajantasainen tieto eteenpäin saatettavaksi. Koska hallituspesti on uusi, muotoutuu se myös tekijänsä näköiseksi.

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Viestintävastaavan pestin suositeltu kesto on kaksi vuotta.

Hallituksen varajäsen

Kaksi varajäsentä hallitukseen – easy way in?

Haluatko päästä osallistumaan hallitustyöskentelyyn kevyesti ja oppien? Hallitukseen tarvitaan kaksi varajäsentä, jotka voivat sijaistaa varsinaisia hallituksen jäseniä, mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen varsinaisten jäsenten läsnäololla. Hallitus on päätösvaltainen jos vähintään puolet varsinaisista jäsenistä on paikalla. Varajäsenet osallistuvat hallituksen toimintaan tukien toisia hallituksen jäseniä pesteissään sekä osallistumalla aktiivisesti hallituksen toimintaan niin viesteitse kuin kokouksissakin. Hallituksen varajäsen voi halutessaan hoitaa myös toista pestiä varajäsenpestinsä ohella.

Pestiin saa tukea lippukunnasta ja piiristä, kannustamme kouluttautumaan sekä piirin että SP:n koulutuksissa, jotta voit menestyä pestissäsi oppien uutta ja kehittyen. Hallituksen varajäsen valitaan syyskokouksessa aina kalenterivuodeksi kerrallaan.