Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Kestävästi partiossa -tunnus

Kestävästi partiossa -tunnus on Suomen Partiolaisten myöntämä, ja se kertoo lippukunnan toimivan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tunnuksen osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Luotsityttöjen toiminnassa kestävään kehitykseen sitoutuminen näkyy mm. ympäristökasvatuksessa, retkien ruokavalinnoissa, kulkemisen tavoissa ja hyödykkeiden kierrätyksessä.

Luotsitytöille tunnus myönnettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ensimmäisten lippukuntien joukossa.

Tunnuksen voi saada lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Lippukunta saa käyttöönsä Kestävästi partiossa -tunnuksen, joka on voimassa hakuvuodesta seuraavan kalenterivuoden loppuun.

 

Lisätietoa tunnuksesta ja sen hakemisesta Suomen partiolaisten nettisivuilla.

Kestävästi partiossa -tunnus