Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Ryhmät

Luotsitytöissä on viikkotoimintaa kolmessa ikäkaudessa (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) ja kuukausittaisia kokoontumisia samoajaikäkaudessa sekä alle kouluikäisille lähiaikuisen kanssa tarkoitetussa perhepartiossa. Vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat omiin tapahtumiinsa ja tarvittaessa, ja lippukunnan johtajistotapahtumat ovatkin tarkoitettuja kaikille vaeltaja- ja aikuisikäisille sekä sitä nuoremmille pesteissä toimiville samoajille.

Ryhmät kokoontuvat helmikuusta 2020 alkaen uudella kololla Lauttasaaren Pohjoiskaarella (Pohjoiskaari 36), jonne lippukunta muutti pakoon Lauttasaaren kirkon remonttia. Luotsitytöt kokoontuivat Lauttasaaren kirkolla sijainneella kololla vuodesta 1958 saakka.

Jokaisella kerralla kannattaa varautua säänmukaisin vaattein, sillä toimintaa on viikoittain myös ulkona. Muista mahdollisista tarpeellisista vartusteista saa lisätietoa oman ryhmän johtajalta. Partiohuivia käytetään kaikissa partioon liittyvissä kokoontumisissa ja tapahtumissa. Ohjeet huivin hankkimiseksi löydät täältä.

Ryhmiä johtavat vapaaehtoiset yli 15-vuotiaat partiolaiset, jotka ovat käyneet ryhmänjohtamiseen ja ikäkauden ohjelmaan liittyviä koulutuksia.

Sudenpennut (1-3-luokkalaiset)

1. vuoden sudenpennut // Luontotassut Emma L., Anu

ja Noora H.

To 18:00-19:00
2. vuoden sudenpennut // Tähtitassut Heta ja Venla Ma 17:30-19:00
3. vuoden sudenpennut // Pelastustassut Jonna ja Heli To 17:45-19:00

 

Sudenpentuikäkaudesta vastaavana akelana toimii Emma L.

 

Seikkailijat (4-5-luokkalaiset)

1. vuoden seikkailijat // Lumikot Minttu, Tuulikki

ja Jessica

 Ke 18:00-19:30
2. vuoden seikkailijat // Fazut Milla & Emma H. Ke 18:00-19:30

 

Seikkailijaikäkaudesta vastaavana sampona toimii Jessica.

 

Tarpojat (6-8-luokkalaiset)

1. vuoden tarpojat // Tuhopolttajat Kata Ma 18:30-20:00
2. vuoden tarpojat // Miks kysyt meidän nimee Iris, Priska ja Tilde Ke 18:30-20:00
3. vuoden tarpojat // Teltankaatajat Oy Linda Ti 18:30-20:00

 

Tarpojaikäkaudesta vastaavina luotseina toimivat Katri ja Noora Q.

Etsimme joukkoomme johtajia erityisesti tarpojaikäisille. Voisiko tämä olla sinun pestisi?

Samoajat (15-17v.) ja vaeltajat (18-22v.)

Lippukunnassamme toimii samoajavartio JWolf, joka kokoontuu muutaman kerran kuukaudessa. Samoajaikäkaudesta vastaavina luotseina toimivat Katri ja Noora Q.

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle.

Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat partiolaiset tapaavat säännöllisen epäsäännöllisesti ja retkeilevät, rentoutuvat ja pitävät yhdessä hauskaa. Vaeltajaikäkaudesta vastaavina luotseina toimii Kata. Luotsitytöissä ei ole tällä hetkellä erillistä vaeltajavartiota, mutta vaeltajaikäiset tekevät satunnaisesti omia retkiä ja vaelluksia.

Samoajat ja vaeltajat toimivat lippukunnassa ryhmien johtajina tai muissa pesteissä.

Perhepartiolaisia

Perhepartio

Lippukunnassamme on vuoden 2019 aikana käynnistetty perhepartiotoimintaa. Luotsityttöjen perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille perheineen sukupuolesta riippumatta. Ajatuksena perhepartiossa on, että jokaisella lapsella on mukana oma aikuinen, mutta aikuisella voi olla mukanaan useampi lapsi. Kouluikäiset voivat osallistua oman ikäkautensa mukaiseen partiotoimintaan muissa ryhmissämme (tai veljeslippukunnassamme Lauttapartiossa).

Perhepartioryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa omiin tapaamisiin, joissa on perheen pienimmillekin sopivaa partio-ohjelmaa, minkä lisäksi perhepartiolaiset ovat osallistuneet osaan lippukunnan yhteisistä tapahtumista, retkistä ja leireistä. Lisätietoa toiminnasta saat facebookin Perhepartio Lauttasaari -ryhmästä (facebook.com/groups/PerhepartioLauttasaari/). Merikurret-perhepartioryhmä kokoontuu pääasiassa kerran kuukaudessa.

Perhepartioryhmää johtavat Anni ja Maria T., ja ikäkauden tukena toimii aikuisluotsi Tiina.

Aikuisryhmä retkellä

Aikuiset (yli 23v.)

Lippukunnassamme toimii paljon yli 23-vuotiaita partiolaisia erilaisissa pesteissä niin ryhmien johdossa kuin lippukunnan hallinnossa ja tapahtumien järjestämisessä sekä muissa partio-organisaatioissa kuten Pääkaupunkiseudun partiolaisissa ja Suomen partiolaisissa. Aikuiset järjestävät yhdessä itselleen myös omaa toimintaa kuten laavuretkiä pari kertaa vuodessa, käyvät partiotaitokisoissa ja osallistuvat koko johtajistolle tarkoitettuihin tapahtumiin. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä aikuisluotseihin, lippukunnanjohtajaan tai liittymällä facebookin Partiokipinä - Luotsityttöjen aikuiset -ryhmään.

Aikuisten tukena lippukunnassa toimivat aikuisluotsit Eeva ja Tiina.